Hyresvillkor - - Rental Terms and Conditions - - Mietbedingungen

Villkor för båtuthyrning, läs här

Have you rented a boat, please read "Terms and Conditions of Use" here

HYRESVILLKOR

Bra att veta innan bokningen

Standard
Ett fritidshus skiljer sig ofta en del från ett vanligt hem. Porslin och bestick är inte alltid av samma sort. Garderober och förvaringsmöjligheter kan vara få. Sovrum är ofta mindre och sovloften avdelas inte med dörr. Observera att barn räknas som en person då antalet bäddar anges i beskrivningen - såvida inte barnsängar redovisas separat. Tänk på att ta med sängkläder, handdukar och förbrukningsartiklar. Sängkläder och handdukar kan förbeställas.
Varmvattenberedare kan vara av mindre storlek, vilket kan medföra att man måste vänta något om fler ska duscha eller om man har diskat efter frukost.

Husdjur
Om du tar med husdjur måste detta anges vid bokningen. Vi har i dagsläget inga allergisanerade stugor och husdjur så  hund och katt är därför välkomna. Självklart måste hänsyn tas till att pälsdjur har vistats i stugan vid slutstädningen och självklart måste ni hålla era djur under uppsikt så att de inte besvärar övriga gäster i stugbyn.

Sophantering
Blekinge har sedan en lång tid tillbaka sopsortering. Tänk på vad du slänger i soptunnan. Alla sopor måste sorteras i särskilda kärl. Det finns information om detta i den mindre återvinningsstation som finns i stugbyn. Det är bara tömning varannan vecka och utrymmet ska kanske därför räcka även till kommande gäster.

Ungefärliga avstånd
Alla avståndsuppgifter är uppskattade och alltså inte exakta.

Naturen
I och kring fritidshus kan man sommartid räkna med viss förekomst av möss, myggor, getingar, flugor och andra insekter. Uthyraren kan inte göras ansvarig för detta men vi hjälper såklart till. Vid större insektsangrepp måste stugbyvärden omedelbart meddelas, så att felet kan avhjälpas.

Städning
Städning ingår normalt inte i hyran, så du måste se till att stugan lämnas i välstädat skick. Skulle detta missas kommer vi att utföra städning på er bekostnad och skicka er en faktura. Slutstädning kan beställas på plats eller förbeställas vid bokning. Att slänga och sortera sopor ingår inte i slutstädningen.

Servicehus / stugbypersonal
I stugbyn finns en servicebyggnad med bl.a. turistinformation, tvättmaskin/torktumlare som är fritt att använda för stugbyns gäster. Receptionen är dock mestadels obemannad och personal nås enklast och snabbast på telefon. Observera att under lågsäsong vår/höst så är ofta stugbyn helt obemannad och man kan få vänta till dagen efter för att få personlig hjälp/assistans på plats. Exempelvis att fylla och värma badtunnan är därför i vissa perioder endast möjligt på helger och måste alltid beställas i förväg då det tar åtskilliga timmar att värma upp denna.

Så bokar du
1. Boka direkt på vår hemsida
2. Välj en period och ange antal gäster - välj därefter stugtyp och tillval - era kontaktuppgifter fyller ni i på sista sidan med eventuella kommentarer och tillägg i meddelandefältet. Ni skickar oss därefter en förfrågan.
3. När din bokning är färdig skickar vi bekräftelse, faktura och övrig information per E-post.
4. Kontrollera alltid att bekräftelsen stämmer med vad du har beställt.

 


Allmänna villkor

- Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet? Här följer våra villkor som är en anpassning av de allmänna villkoren som gäller för uthyrning av stugor och lägenheter, antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1991 efter överenskommelse med konsumentverket.

Observera att viss vokabulär har anpassats för att gälla stugor i stugby och inte lägenheter.

Vem är ansvarig?
Som uthyrare är vi skyldiga att se till att:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning vi mejl.
 • Du får handlingarna och uppgift om var nyckel kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag. Kod till den nyckelbox vi gömmer och förvarar nyckeln i får ni senast på ankomstdagen innan tid för incheckning.
 • Stugan stämmer med beskrivningen.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.
 • Du får disponera stugan från kl 15 avtalad ankomstdag till kl 11 avresedagen om inte annat skriftligt bekräftats. Om Du inte är nöjd med stugan, så är det i första hand till stugbyvärden Du ska vända Dig.

Läs mer om detta nedan.

När blir bokningen bindande?
Både Du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och Du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

När ska jag betala?
Om Du bokat tidigare än 30 dagar i förväg är anmälningsavgiften 10% av fakturabeloppet.

Anmälningsavgiften ska betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen och fakturan till Dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran 90% ska betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag. Om Du bokat senare än 30 dagar i förväg ska hela hyran betalas inom 7 dagar, dock senast dagen före ankomst.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om Du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka Din bokning. Om Du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från Din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Vi är skyldiga att bekräfta Din avbokning skriftligen.

Om Du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver Du inte betala mer än bokningsavgiften på 10%.
Om Du avbokar 30 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste Du betala 90% av hyran.

Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi Dig det belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för avboknings avgiften (10%).

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda Dig en annan stuga vars skillnader mot den Du bokade är så små att de saknar betydelse för Dig, så har Du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det Du betalat oss och ersätta Dig för Dina styrkta och rimliga kostnader,men med avdrag för den nytta Du kan ha haft av stugan. I stället för att säga upp hyresavtalet kan Du begära att vi sätter ned hyran.

Om Du har klagomål bör Du framföra dem till stugbyvärden snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör Du anmäla omgående så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i Ditt ställe och vi måste då godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då, liksom om Du vill ändra i Din bokning, ut en ombokningskostnad på 250 kr.

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet. Det betyder att du kan få ersättning om din paketresa (t.ex. en förbokning med boende och båt) blir inställd eller avbruten om vi skulle drabbas av insolvens. Läs mer om resegaranti och ansök om ersättning hos Kammarkollegiet.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att Du eller någon i Ditt sällskap varit vårdslösa.

Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad Du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan. Om Du missar detta kommer vi att utföra städning på Din bekostnad.

Det är inte tillåtet att ladda sin elbil/hybridbil i något av våra 230 volts eluttag i stugorna!

Krig, naturkatastrofer, strejker m m
Både Du och vi har rätt att träda från hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken Du eller vi kunde förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad Du betalat, med avdrag för den nytta Du haft av stugan.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd Dig direkt till stugbyvärden. Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om Du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i Din hemkommun kan också hjälpa Dig.

Personuppgifter och GDPR:

Vi skyddar dina personuppgifter (GDPR). Vi har en rättslig förpliktelse att samla in dina personuppgifter för att göra en bokning och för att kunna fakturera. Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara dina uppgifter i sju år.
De uppgifter som ni lämnar vid er bokning använder vi enbart för fakturering och för information innan och under er vistelse. Vi delar inga uppgifter med 3:e part och använder ej heller era uppgifter för vår egen marknadsföring.

Svalemåla Stugby har en integritetspolicy som hanterar hur vi behandlar och skyddar era personuppgifter. Vill ni som kund ta del av denna så kontaktar ni oss.

Kontaktuppgifter:
Mobil: +46708180022
E-mejl: info@svalemala.se

Bolagets postadress och säte:
Svalemåla Turism AB
Svalemålavägen 11
37263 Bräkne-Hoby

Svalemåla Stugby´s Besöksadress:
Svalemåla Stugby
Svalemålavägen 11
37263 Bräkne-Hoby

TERMS AND CONDITIONS

Read this before you make a reservation

Standard
A holiday house usually differs a bit from your own home. Plates, knives and forks don't always match. Sometimes there are fewer closets and other storage facilities. Bedrooms are usually smaller, sometimes without a door. Note that a child is counted as one person when the number of beds is specified in the description - when cribs or cots are not specifically mentioned. Don't forget to bring your own towels, bed linen and supplies (if not ordered separately).
Water heaters have a limited capacity, so you may have to wait for your shower if several people want to take a shower or after you have made the dishes.

Pets
Since 1994, cats and dogs are allowed into Sweden if they have proof of vaccination. For information, contact the Swedish Ministry of Agriculture, SE - 551 82 Jönköping, Sweden; phone +46 36 15 50 00 or fax +46 36 15 50 05. If you bring your dog or cat, or other pet, you must inform us when you book. People with allergies should note that none of our cottages has been decontaminated. Of course you must watch and control your pet so that it doesn´t disturb any of the other guests.

Garbage
For some time now, Sweden and Blekinge has applied garbage sorting. Please be careful about what you put in the bin - it is emptied once every two weeks, so you may have to leave some space for the next guest! We do have a small recycling / garbage station in the holiday village. Please follow the signs and instructions on the containers. We sort out, glass, metal, plastic from the rest of the household garbage.

Approximate distances
All distances are only approximate, not exact.

Nature
In summer cottages and the surrounding environment, you must be prepared for the possible presence of mice, mosquitoes, wasps, flies and other insects or animals.  The landlord cannot be held responsible for such things. Should you notice any damage on the house, call the landlord immediately so that he may take prompt action. The landlord cannot be held responsible for things occurring outside his grounds.

Cleaning
Cleaning is not included in the rent, (if not ordered separately), which means that you must make sure to leave the house well cleaned. Should this be neglected the house will be cleaned at your expense.

Service building / staff
In the holiday village there is a service building with tourist information, washing machine / tumble dryer, which is free to use for holiday village guests. However, the reception is mostly unmanned and staff are easiest and fastest to reach on the phone. Please note that during the low season spring / autumn, the holiday village is often completely unmanned and you can have to wait until the following day for personal assistance / assistance on site.  For example, filling and heating the wood fired hot tub is for some periods only possible on weekends and must always be ordered in advance as it takes several hours to prepare a bath.

How to book

 1. Make your reservation directly on our website.
 2. Choose a time period and the no. of guests - then choose the house type and extras - your contact details and possible comments you fill in on the last step before you send your request to us.
 3. As soon as your reservation has been registered, we send you a confirmation and payment instruction by e-mail.
 4. Please always make sure that the confirmation details match your booking request!

 

General conditions

The conditions below are a standard text showing the maximum terms and amounts agreed upon with the National Board for Consumer Policies. The terms actually used are published in the catalogues of the respective rental companies.

-What rules apply when I book a cottage?

General conditions for renting cottages and flats adopted by the Swedish Tourism Trade Association on 29 May 1991 following discussions with the National Board for Consumer Policies.

Some of the conditions have been slightly modified to apply to a holiday village.

Who is responsible?
The responsible landlord is Svalemåla Stugby, Svalemålavägen 11, Bräkne-Hoby for the houses 1-10.

As landlords we are obliged to ensure that:

 • you receive written confirmation of your booking,
 • you receive documentation and details of where to pick up the key in good time, but not necessarily more than 30 days before the agreed day of arrival,
 • the cottages complies with the description.
 • you are informed of any important changes concerning your booking,
 • you may use the cottage from 3 pm on the agreed day of arrival until 11 am on the day of departure, unless otherwise confirmed.
 • If you are not satisfied with the cottage, you should contact us. See below.

When does my booking become binding? You and we are bound by the lease as soon as we have confirmed you booking and you have paid the application fee (or all the rent).

When should I pay? If you booked earlier than max 30 days in advance the application fee is 10% of the total amount. The application fee should be paid within 10 days of the date on which we sent the confirmation and invoice to you. It will be deducted from the rent. The rest of the rent (90%) should be paid no later that 30 days before the agreed day of arrival.

If you booked later than 30 days in advance, all the rent should be paid at the latest within 7 days, but no later than the day before arrival day.

What happens if I don't pay on time? If you don't pay the application fee on time, we have the right to cancel your booking. I you fail to pay the rent this is counted as a cancellation on your part and in that case the rules for cancellation apply.

What are the rules if I want to cancel? You can cancel verbally or in writing through us or through the place that took your booking. Cancellation is not valid if it takes place through another party or is sent to the cottage/flat. We are obliged to confirm your cancellation in writing.

If you cancel more than max 30 days before agreed arrival, you do not need to pay more than the application fee of 10%.

If you cancel max 30 days or later before agreed arrival, you will have to pay max 90% of the rent.

If you have already paid more than you are obliged to, the difference will be reimbursed by the party to whom it was paid.

If we manage to rent the cottage/flat to someone else, we will reimburse you with the amount equivalent to the rent paid by the new tenant, with a deduction for a service fee of 10%.

We do not provide cancellation protection insurance.

What are my rights? If we do not provide the cottage in the promised condition or at the right time and cannot offer you another cottage that differs so little from the one you booked that this is of no significance to you, you are entitled to cancel the lease. In this case we have to reimburse everything you have paid us and compensate you for your proved and reasonable costs, with a deduction for the benefit you may have had from the cottage. Instead of cancelling the lease, you may demand reduction of the rent. If you have any complaints they should be communicated to us as soon as possible, preferably within 2 days from the day of arrival. Any defects which occur during your stay should be reported immediately, so that we have the opportunity to rectify them. You are entitled to put another person in your place and we have to accept that person unless we have special grounds for refusing. If you intend to do so you must inform us before the date of taking possession. [The fee for changing the reservation is 250 SEK.]

We have arranged a travel guarantee with the Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency (Kammarkollegiet)
The travel guarantee means that you will be able to receive compensation if any part of your package trip (for example accomodation plus a boat) or linked travel arrangements is cancelled in the event that we should become insolvent.
The travel guarantee that we have arranged means that you are entitled to compensation for the unfulfilled part of the package trip or linked travel arrangement that we are responsible for. See the Legal, Financial and Administrative Services Agency's website (Kammarkollegiet) for more information about travel guarantees

What are my obligations? You must take good care of the cottage and adhere to the applicable rules, recommendations and regulations. You are responsible for any damage to the property or its furniture/equipment that is caused by the negligence of yourself or anyone in your party. You must clean the cottage thoroughly before departure, otherwise we will arrange the cleaning and debit the cost to your account.

It is not allowed to charge your electric car / hybrid car in any of our 230 volt electrical outlets in the cabins!

You must not use the cottage for any purpose other than the one agreed upon at the time of the booking (usually leisure/holiday) and are not allowed to accommodate a greater number of guests in the property or on its grounds than stated in your reservation. If this happens the lessor has the right to immediately evict the tenant if there is no immediate correction after orders. The same rule apply regarding complaints about disturbing manners. In none of the events there are repayment of remaining term of rental, however You are obligated to compensate the lesser for costs caused by the above-mentioned.

War, natural disasters, strikes, etc. You and we have the right to depart from the lease if the cottage/flat cannot be supplied owing to military operations, natural disasters, labour-market conflicts, protracted interruptions in the supply of water or energy, fire or other similar major occurrences, which neither you nor we could have foreseen or influenced. Under such circumstances we are obliged to reimburse what you have paid with a deduction for the benefit you may have had from the cottage/flat.

What happens if we don't agree? Tell us about any complaints immediately. Bear in mind that your chances of obtaining redress may diminish if you delay in making your complaint. If we don't agree, you can contact Allmänna Reklamationsnämnden (the National Board for Consumer Complaints) which consists of an impartial chairman and a number of representatives of travel organizers and consumers. The address is: Box 174, S-101 23 Stockholm, Sweden. (www.arn.se

Personal Data and GDPR:
We protect your personal data (GDPR). We have a legal obligation to collect your personal information in order to make a reservation and to be able to invoice. According to the Accounting Act, we are required to save your information for seven years.
The information you provide at your reservation is only for billing and for our information  to you, before and during your stay. We do not share information with the 3rd party nor use your data for our own marketing.
Svalemåla Stugby has an privacy policy that addresses how we treat and protect your personal data. If you want to know this as a customer, please contact us.

Contact details:
Phone: +46708180022
E-mail: info@svalemala.se

The company legal adress:
Svalemåla Turism AB
Svalemålavägen 11
37263 Bräkne-Hoby
Sweden

Svalemåla Stugby´s visiting adress:
Svalemåla Stugby
Svalemålavägen 11
37263 Bräkne-Hoby

MIETBEDINGUNGEN

Was Sie vor der Buchung wissen sollten

Einrichtungsstandard
Ein Ferienhaus unterscheidet sich oft von einem normalen Haus. Geschirr und Besteck sind nicht immer der gleichen Art. Schränke und Lagermöglichkeiten können begrenzt sein. Die Schlafzimmer sind oft kleiner und nicht immer mit Tür.  Bitte beachten Sie, dass Kinder als eine Person zählen, wenn die Anzahl der Betten in der Beschreibung angegeben ist - es sei denn Kinderbetten sind separat ausgewiesen. Denken Sie daran Bettwäsche, Handtücher und Verbrauchsartikel mit zu bringen.
Warmwasserboiler können von kleinerer Größe sein, was dazu führen kann, dass Sie etwas warten müssen, falls mehrere Personen duschen wollen.

Haustier
Wenn Sie Haustiere mitbringen wollen muss dass bei der Buchung angegeben werden. In einige Mietobjekten
sind Haustiere nicht erlaubt. Unsere Ferienhäuser sind nicht Allergie getestet. Dass Haustiere nicht erlaubt sind, ist keine Garantie , dass es nicht vorher Haustiere in den Mietobjekten gab.

Müllentsorgung
Blekinge hat seit einiger Zeit bereits die Abfalltrennung . Überlegen Sie, was Sie in die Mülltonne werfen. Aller Abfall muss in separate Behälter sortiert werden. Informationen über die Mülltrennung liegen in jedem Ferienhaus aus. Entleerung ist nur alle zwei Wochen und der Raum sollte daher vielleicht auch für nachfolgende Gäste ausreichend sein. Informationen über Recycling-Zentren und Recycling-Höfe erfragen Sie bitte im Büro.

Ungefähre Entfernungen
Alle Wegstrecken die hier angegeben werden, sind geschätzt und deshalb nicht genau.

Natur
In und um den Ferienhäusern muss damit gerechnet werden, dass es ein gewisses Vorkommen von Mäusen, Mücken, Wespen, Fliegen und andere Insekten gibt. Der Vermieter haftet nicht für diese natürlichen Vorkommen. Bei größeren Insektenbefall ist der Vermieter sofort zu benachrichtigen, so dass das Problem behoben werden kann. Der Vermieter kann nicht für Dinge, die außerhalb des Mietgrundstücks auftreten verantwortlich gemacht werden.

Reinigung
Die Reinigung ist nicht in der Miete enthalten, der Mieter muss sicherstellen, dass das Haus / die Wohnung in einem sauberen und ordentlichen Zustand verlassen wird. Wird dies versäumt , werden wir die Reinigung auf Ihre Kosten durchführe

Service Gebäude / Personal
Im Feriendorf befindet sich ein Servicegebäude mit Touristeninformation, Waschmaschine / Wäschetrockner, das für Feriendorf Gäste frei ist. Allerdings ist die Rezeption meist unbemannt und das Personal ist am einfachsten und am schnellsten am Telefon zu erreichen. Bitte beachten Sie, dass in der Nebensaison Frühjahr / Herbst das Feriendorf oft völlig unbemannt ist und man muss bis zum nächsten Tag für persönliche Betreuung warten. Zum Beispiel ist das Füllen und Heizen des holzgeheizten Hottub für einige Zeiträume nur am Wochenende möglich und muss immer im Voraus bestellt werden, da es mehrere Stunden dauert, um ein Bad zuzubereiten.

So buchen Sie

 1. Machen Sie Ihre Reservierung direkt auf unserer Website.
 2. Wählen Sie einen Zeitraum und die Nr. Der Gäste - dann wählen Sie die Hausart und Extras - Ihre Kontaktdaten und mögliche Kommentare, die Sie im letzten Schritt ausfüllen, bevor Sie Ihre Anfrage an uns senden.
 3. Sobald Ihre Buchung bearbeitet ist, erhalten Sie eine Bestätigung, Zahlungsformulare und weitere Informationen werden Ihnen per Post oder E-Mail zugesandt
 4. Prüfen Sie stets, ob die Buchungsbestätigung mit Ihrer Buchung überein stimmt.

Ferienhäuser - Allgemeine Bedingungen

Hier folgen die allgemein geltenden Bedingungen bei Vermietung von Ferienhäusern und/oder Wohnungen. Diese Bedingungen wurden von der schwedischen Vereinigung für Tourismus (Sverige Turism) am 29. Mai 1990 nach Übereinstimmung mit dem schwedischeren Verbraucheramt (Konsumentverket) angenommen.

Wer ist antwortlich?

Der verantwortliche Vermieter ist das Touristenbüro/Buchungsbüro, in dem Sie Ihr Ferienhaus oder Ihre Wohnung gebucht haben. Als Vermieter verbinden wir uns dafür zu sorgen, dass

 • Sie eine schriftliche Auftragsbestätigung bekommen.
 • Sie Papiere und Information darüber erhalten, wo der Hausschlüssel erhältlich ist; jedoch nicht notwendigerweise früher als 30 Tage vor der übereingekommenen Ankunft.
 • das Ferienhaus/die Wohnung der Beschreibung entspricht. Für Versprechen, die Ihnen vom Eigentümer oder dessen Kontaktperson persönlich und ohne unser Wissen gemacht worden sind, übernehmen wir keine Verantwortung. (Bitte versuchen Sie derartige Dinge schriftlich zu erhalten.)
 • Sie von allen wesentlichen Änderungen unterrichtet werden.
 • Sie das Ferienhaus/die Wohnung ab 15.00 Uhr am vereinbarten Ankunftstag und bis 11.00 Uhr am Abreisetag disponieren dürfen, sofern kein anderes Übereinkommen schriftlich getroffen worden ist. Falls Sie irgendwelche Missstände oder Mängel melden möchten, wenden Sie sich bitte zuerst an den Wirt und in zweiter Hand an die zuständige Buchungsstelle.

Wann wird Ihre Buchung verbindlich?

Sowohl Sie als auch wir sind an den Mietvertrag gebunden sobald wir die Buchungsbestätigung geschickt haben und die Anmeldegebühr eingegangen ist (oder die ganze Miete).

Wann soll die Zahlung geleistet werden?

Falls Sie früher als 30 Tage im Voraus buchen, ist die Anmeldegebühr 10% der Miete zu zahlen. Die Anmeldegebühr soll innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung gezahlt werden und wird von der Miete abgezogen. Die Restzahlung soll spätestens 30 Tage vor dem vereinbarten Ankunftstag bei uns eingegangen sein.

Sollten Sie später als 30 Tage vor Mietbeginn gebucht haben, muss die volle Miete innerhalb von 7 Tagen gezahlt werden, doch spätestens 2 Tage von Ihrer Ankunft. Bei Buchung weniger als 10 Tage vor Mietbeginn muss der Mietvertrag dem Vermieter telefonisch von der Bank avisiert werden.

Leisten Sie den Vorschuss oder die Mietzahlung nicht rechtzeitig, wir die Buchung storniert.

Was passiert, wenn die Zahlung nicht rechtzeitig geschieht?

Sollten Sie Ihre Anmeldegebühr nicht rechtzeitig bezahlen, behalten wir uns das Recht vor, die Buchung zu streichen. Auch bei unbezahlt der Miete wird dieses als Abbestellung registriert, und somit gelten die Regeln der Abbestellung.

Wie kann ich stornieren?

Sie haben das Recht, mündlich oder schriftlich, die Buchung bei der Stelle zu stornieren, die auch Ihre Buchung in Empfang genommen hat. Eine Stornierung, adressiert an eine andere Person oder zum Ferienhaus/zur Wohnung geschickt, gilt nicht, sondern wir sind verpflichtet, Ihre Stornierung schriftlich zu bestätigen. Bei Stornierung, die mehr als 30 Tage vor Mietbeginn erfolgt, bezahlt der Mieter nur die Anmeldegebühr 10%.
Erfolgt die Stornierung später, zahlt der Mieter 90% der Miete. Hat der Mieter bereits einen höheren Betrag gezahlt als den, den er im Falle einer Stornierung zahlen muss, bekommt er die Differenz umgehend zurück. Wird das Ferienhaus/die Wohnung für den fraglichen Zeitraum an einen anderen Mieter vermietet, wird ein Betrag zurückerstattet, der der Miete des neuen Mieters entspricht, abzüglich Anmelde- und Buchungsgebühr.

Welche Rechte hat der Mieter?

Befindet sich das Mietobjekt nicht in vertragsmäßigem Zustand oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt in entsprechendem Schick, und können wir Ihnen kein anderes vergleichbares Ferienhaus/keine andere vergleichbare Wohnung anbieten, so kann der Mieter vom Mietvertrag zurücktreten. Der Vermieter hat dann dem Mieter den Mietpreis zurückzuerstatten sowie die nachgewiesenen Ausgaben, nach angemessenem Abzug für den Nutzen, den der Mieter von dem Objekt gehabt haben kann. Statt Kündigung des Mietvertrags können Sie eine Herabsetzung der Miete fordern.

Falls der Mieter irgendwelche Missstände oder Mängel melden möchte, muss er dies innerhalb von 2 Tagen nach Mietbeginn beim Wirt oder Vermieter tun.

Hat der Mieter versäumt die Mängel während der Mietzeit anzumelden und somit dem Vermieter bzw. Svalemåla Stugby nicht die Möglichkeit gegeben, diese zu beseitigen, so kann er nicht im Nachhinein eine Rückerstattung dafür verlangen. Ist der Mieter mit der Kompensation/ Entschädigung nicht einverstanden, so muss er dies schriftlich beim Svalemåla Stugby einreichen.

Der Mieter ist berechtigt, das Objekt einem Dritten zu überlassen, wenn keine besonderen Gründe unsererseits dagegen sprechen. Der Mieter muss uns davon vor dem Antrittstag in Kenntnis setzen. Für sämtliche Änderungen muss eine Änderungsgebühr von 250 SEK bezahlt werden.

Wir haben eine Reisegarantie mit der schwedischen Agentur für Rechts-, Finanz- und Verwaltungsdienstleistungen (Kammarkollegiet) vereinbart.Die Reisegarantie bedeutet, dass Sie eine Entschädigung erhalten, wenn ein Teil Ihrer Pauschalreise (z. B. Unterkunft plus Boot) oder damit verbundene Reisearrangements für den Fall storniert wird, dass wir zahlungsunfähig werden.Die von uns arrangierte Reisegarantie bedeutet, dass Sie Anspruch auf Entschädigung für den nicht erfüllten Teil der Pauschalreise oder der damit verbundenen Reisevereinbarung haben, für die wir verantwortlich sind. Weitere Informationen zu Reisegarantien finden Sie auf der Website der Agentur für Rechts-, Finanz- und Verwaltungsdienste (Kammarkollegiet)

Die Verantwortung des Mieters

Der Mieter muss das Mietobjekt gut pflegen und den entsprechenden Ordnungsvorschriften, Anweisungen und Bestimmungen folgen. Schäden am/im Ferienhaus/an/in der Wohnung oder an den Einrichtungsgegenständen müssen vom Mieter ersetzt werden. Das Mietobjekt darf nur zu dem vertraglich vereinbarten Zweck (meistens für den Freizeitzweck) genutzt werden.

Die Anzahl der Bewohner pro Mietobjekt/Grundstück darf die Anzahl der bei der Buchung angegebenen Personen nicht überschreiten. Hält sich der Mieter nicht daran, hat der Vermieter das Recht ihn abzumahnen. Trifft der Vermieter erneut auf mehr Mieter als vereinbart, so hat er unmittelbar das Recht die Mieter aus der Wohnung zu weisen. Das gleiche gilt für störendes Verhalten. In keinem dieser Fälle wird die bereits gezahlte Miete, für die noch bleibenden Tage, zurückerstattet. Der Mieter muss dem Vermieter die Kosten, die sich evtl. aus o.g. Punkten ergeben, nachträglich erstatten.

Bei der Abreise ist das Mietobjekt mit allem, was dazugehört, sauber und aufgeräumt zu hinterlassen. Bei mangelhafter Schlussreinigung ist die Buchungszentrale dazu berechtigt, dem Mieter die Reinigungsgebühren nachträglich in Kosten zu stellen.

Das Laden Ihres Elektroautos / Hybridautos an unseren 230-Volt-Steckdosen in den Kabinen ist nicht gestattet!

Höhere Gewalt (Krieg, Naturkatastrophen, Streik usw.)

Sowohl der Vermieter als auch der Mieter haben das Recht zur Vertragskündigung wenn das Ferienhaus/die Wohnung aufgrund von Krieg, Naturkatastrophen, Arbeitskonflikten, Brand, langfristigen Unterbrechungen der Strom- und Wasserversorgung oder sonstigen einschneidenden Umständen, die nicht in der Macht der Vertragspartner liegen und nicht voraussehbar waren, nicht zur Verfügung gestellt werden bzw. nicht bezogen werden kann.

In einem solchen Fall hat der Vermieter dem Mieter umgehend den vom Mieter gezahlten Betrag abzüglich der Kosten für den Nutzen, den der Mieter vom Objekt gehabt hat, zu erstatten.

Falls wir uns nicht einigen können

Sie müssen sich sofort an Ihr Buchungsbüro wenden. Bedenken Sie, dass eine Verzögerung die Möglichkeit einer Verbesserung verschlechtern kann. Falls eine Einigung nicht möglich ist, können Sie sich an die Käuferschutzbehörde (Allmänna Reklamationsnämnden) in Schweden wenden. Hier sitzen ein unparteiischer Vorsitzender und einige Vertreter von Reiseveranstaltern und Konsumenten. Auch die Verbraucherzentrale in Ihrer Heimatgemeinde kann Ihnen weiterhelfen.

Persönliche Daten und GDPR:
Wir schützen Ihre persönlichen Daten (GDPR). Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihre persönlichen Daten zu sammeln, um eine Reservierung vorzunehmen und eine Rechnung ausstellen zu können. Gemäß dem Buchführungsgesetz müssen wir Ihre Daten für sieben Jahre speichern.
Die Informationen, die Sie bei Ihrer Reservierung angeben, dienen nur zur Abrechnung und zur Information vor und während Ihres Aufenthaltes. Wir geben keine Informationen weiter und nutzen Ihre Daten nicht für unser eigenes Marketing.
Svalemåla Stugby hat eine Datenschutzerklärung, die darauf abzielt, wie wir Ihre persönlichen Daten behandeln und schützen. Wenn Sie dies als Kunde wissen wollen, kontaktieren Sie uns bitte.

Informationen zum Unternehmen:
Mobil: +46708180022
E-Mail: info@svalemala.se

Postanschrift und Geschäftsadresse:
Svalemåla Turism AB
Svalemålavägen 11
37263 Bräkne-Hoby

Besuchsadresse von Svalemåla Stugby:
Svalemåla Stugby
Swalemålavägen 11
37263 Bräkne-Hoby